BIP

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Przedszkola nr 9. im. Pluszowego Misia w Tychach
  • Dyrektor
  • Wicedyrektor
  • Rada Pedagogiczna:
         - nauczyciele wychowania przedszkolnego
         - nauczyciel języka angielskiego
         - katecheta
         - logopeda.
 
  • Pracownicy administracji:
         - intendent
         - pomoc administracyjno-biurowa
 
  • Pracownicy obsługi:
        - pomoce nauczyciela
        - kucharka
        - pomoc kuchenna
        - woźne oddziałowe
        - rzemieślnik
 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-01-04 10:46:01 Zmiana publikacji przedszkole9
2 2017-09-18 12:36:45 Zmiana publikacji przedszkole9
3 2015-09-04 10:07:36 Zmiana publikacji przedszkole9


stronę wyświetlono 1428 razy Artykuł wyświetlony 1428 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.