BIP

Regulaminy organizacyjne

Regulaminy Przedszkola nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach
 
1.   Regulamin organizacyjny.
2.   Regulamin pracy.
3.   Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
4.   Regulamin wynagardzania nauczycieli.
5.   Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
6.   Regulamin zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.
7.   Regulamin przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorzadowych.
8.   Regulamin służby przygotowawczej.
9.   Regulamin przyznawania nagrody dyrektora dla pracowników.

10. Regulamin organizacji wycieczek i wyjazdów śródrocznych.
11. Regulamin rekrutacji dzieci.
12. Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela.

13. Regulamin kontroli wewnętrznej.

14. Polityka rachunkowości.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-04-12 12:40:33 Zmiana publikacji przedszkole9
2 2017-04-12 12:40:27 Zmiana publikacji przedszkole9
3 2017-04-12 12:36:59 Zmiana publikacji przedszkole9


stronę wyświetlono 1536 razy Artykuł wyświetlony 1536 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.