BIP

Zamówienia Publiczne 2020

W związku z niewyłonieniem kontrahentów na dostawę środków spożywczych do stołówki przedszkolnej w pierwszym zapytaniu o cenę termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 30 Grudnia 2019 r. do godziny 11:00.stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.