BIP

Majątek publiczny


Sprawozdania finansowe jednostki są publikowane na stornie BIP jednostki obsługującej, tzn. Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach pod adresem: http://bip.tychy.edu.pl/20749/stro

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-05-13 10:00:03 Zmiana publikacji przedszkole9
2 2019-01-21 08:23:24 Zmiana publikacji przedszkole9
3 2019-01-21 08:22:03 Zmiana publikacji przedszkole9


stronę wyświetlono 1580 razy Artykuł wyświetlony 1580 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.