BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje Przedszkola nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach.

 • akt osobowych
 • świadectw pracy
 • skarg i wniosków
 • zwolnień lekarskich
 • wypadków przy pracy
 • wypadków wychowanków
 • badań okresowych
 • szkoleń BHP
 • upoważnień wydawanych
 • uchwał Rady Pedagogicznej
 • wyjść pracowników w godzinach służbowych
 • druków ścisłego zarachowania
 • wniosków nauczycieli o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
 • wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego
 • zawieranych umów

Procedury Przedszkola nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach

 • Procedura finansowa
 • Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
 • Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Procedura przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
 • Instrukcja kancelaryjna.
 • Procedury bezpieczeństwa, działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych
 • Procedura inwentaryzacji majątku
 • Procedura doposzczenia do użytku programu nauczania
 • Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz stanowisko nauczycielskie

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-10-30 12:37:11 Zmiana publikacji przedszkole9
2 2012-10-30 12:12:23 Zmiana publikacji przedszkole9
3 2012-10-30 12:12:04 Zmiana publikacji przedszkole9


stronę wyświetlono 1373 razy Artykuł wyświetlony 1373 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.