BIP

Mapa strony

             Struktura organizacyjna
             Statut
             Regulaminy organizacyjne
             Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021
             ePUAP
             Rekrutacja do przedszkola 2019/2020
             Rekrutacja do przedszkoli 2021/2022
       Oferty pracy
             Zamówienia Publiczne 2020
             Zamówienia Publiczne 2021
       Wyniki kontroli


stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.